Продовжується навчання за професійною програмою для державних службовців категорії В апарату та структурних підрозділів, які не підвищували кваліфікацію більше 3 років.

Навчальний день 13 лютого для державних службовців був цікавим, змістовним і різноматним.
На практичному занятті на тему «Усне ділове спілкування. Мистецтво публічного виступу» слухачі  оволодівали  елементами мистецтва публічного виступу разом з Каюн Вікторією Олександрівною, начальником навчально-методичного відділу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатом історичних наук.
Слухачі вивчали питання правового забезпечення дотримання прав людини в Україні: вітчизняний та міжнародний досвід. Лекцію з елементами тренінгу провела Жалій Тамара Віталіївна, провідний юрисконсульт, доцент кафедри правознавства Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат історичних наук.
Тренінг на тему «Професійне вигорання: причини виникнення та напрями усунення» провела Степанова Лариса Валентинівна, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський  універсимтет економіки і  торгівлі», кандидат економічних наук.
Питання активізації роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю вивчали на практичному занятті разом з Московець Наталією Олексіївною, членом обласного комітету доступності, викладачем української жестової мови.

Всі новини →