Проведено он-лайн заняття за програмами підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

У Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій   проведено вебінари для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в рамках програм підвищення кваліфікації.

25 вересня, відповідно до розкладів занять груп, відбулися он-лайн заняття наступної тематики:

- «Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та відповідальності в органах державної влади», викладач Лобач Катерина Василівна, завідувач аспірантури та докторантури, кандидат історичних наук;

- «Етика та етикет публічних службовців як важлива складова їх професійної компетентності», викладач Єщенко Марина Миколаївна,  доцент кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського;

- «Розвиток державної мовної політики. Писемна форма спілкування», викладач Дорошенко Лариса Володимирівна, начальник навчально-методичного відділу Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

- «Соціальний діалог – шлях до подолання соціально-трудових конфліктів», викладач Атаманюк Оксана Анатоліївна, заступник начальника відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області;

- «Командна робота і взаємодія», викладач Глєбова Алла Олександрівна, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат економічних наук;

- «Стратегічне планування місцевого економічного розвитку. Методологія визначення пріоритетів стратегічного розвитку територій», викладач Скрильник Андрій Сергійович, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», кандидат економічних наук.

Всі новини →