Питання до співбесіди

Орієнтовні питання до залікової співбесіди:
1.   Конституція України - правове врегулювання відносин в усіх сферах життєдіяльності суспільства і держави.
2.   Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина як чинник формування демократичної держави й особи.
3.   Сучасний стан та перспективи економічної реформи в Україні.
4.   Податкова система в Україні: питання реформування.
5.   Проблеми та перспективи агропромислового комплексу в Україні.
6.   Основні напрями соціальної політики в Україні та її реалізації.
7.   Актуальні питання земельної реформи в Україні.
8.   Актуальні питання гуманітарної політики Української держави.
9.   Механізм регулювання ринкової економіки. Ринок і держава.
10.  Освіта в Україні в сучасних умовах та робота.
11.  Стан та перспективи розвитку культури в Україні.
12.  Питання формування і виконання місцевих бюджетів.
13.  Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.
14.  Політична система суспільства та її особливості на сучасному етапі. Суспільно-політична ситуація в Україні.
15.  Система державного управління в Україні.
16.  Державна служба України в сучасних умовах.
17.  Правовий статус державних службовців, їх основні обов’язки і права.
18.  Порядок проходження державної служби .
19.  Робота із зверненнями громадян, її законодавче регулювання.
20.  Організація роботи районної державної адміністрації та її підрозділів.
21.  Культура спілкування державних службовців.
22.  Ділова українська мова.
23.  Адміністративно-правовий статус посадової особи.
24.  Державний службовець та система пільг і привілей.
25.  Страйки і державний службовець.
26.  Громадянські, політичні та трудові права державних службовців.
27.  Правові основи організації та управління у сфері державно-службової діяльності.
28.  Само менеджмент державного службовця.
29.  Порядок розгляду скарг громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб.
30.  Система державного управління.
31.  Державна служба України в умовах адміністративної реформи.
32.  Порядок проходження державної служби.
33.  Етика поведінки державного службовця.
34.  Порядок розгляду звернень громадян.
35.  Основні завдання, напрями боротьби з корупцією та організованою злочинністю в сучасних умовах.
36.  Необхідність та суть державного регулювання ринкової економіки.
37.  Політика соціального захисту громадян України.