Доступ до публічної інформації

     Доступ до публічної інформації

         Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій   надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
        Згідно з законом, публічна інформація - це  відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
         Індивідуальний або колективний запит  на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
        1) ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
        2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
        3) підпис і дату.
       З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію їх можливо подавати  шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:
         -   Від фізичної особи (зразок);
         -   Від юридичної особи (зразок);
         -   Від об’єднань громадян (зразок);
           Поштова адреса  для подання інформаційного запиту:
м. Полтава, вул. Фрунзе, 49, 36039, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");
        телефон/факс: (0532) 60-97-18;
         електронна пошта: cpk@adm-pl.gov.ua

Інформація щодо виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності