Історична довідка

Полтавський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій утворено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.03.1996 року № 157. Відповідно до рішення вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради четвертого скликання від 23 березня 2005 року співзасновником закладу виступила Полтавська обласна рада. Організаційно-правова форма закладу згідно довідки з єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій – комунальна організація (установа, заклад). Центр здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого обласною державною адміністрацією та обласною радою, погодженого з Національним агентством України з питань державної служби .

 Відповідно до Положення про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681, Центр є закладом післядипломної освіти.

          Центр діє під безпосереднім керівництвом та контролем Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради.
          Координацію та контроль за роботою Центру у межах своїх повноважень здійснює Національне агентство України з питань державної служби.
        Методичну, інформаційну і консультаційну допомогу Центру надають:
            • Національна академія державного управління при Президентові України,
            • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України.
        Підвищення кваліфікації у Центрі проходять: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, працівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, депутати місцевих рад, працівники підприємств, установ та організацій.

Структура та штатний розпис Центру сформовані відповідно до його функцій і завдань директором Центру і затверджені засновником – Полтавською обласною державною адміністрацією.

Центр є навчальним закладом з післядипломної освіти в області, який здійснює підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і виконує замовлення облдержадміністрації та обласної ради щодо формування високопрофесійного складу управлінських кадрів області, тісно співпрацює з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.
        У Центрі функціонує навчально-методична рада, діяльність якої визначена Статутом навчального закладу, Положенням про її діяльність та її планом роботи і спрямована на координацію навчального процесу, обговорення питань з методики підвищення кваліфікації кадрів, впровадження передового досвіду навчально-методичної роботи та нових навчальних технологій, удосконалення роботи з викладачами.
        Діяльність Центру з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Центрі здійснюється згідно з планами-графіками, затвердженими розпорядженнями голів Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради за погодженням з Національним агентством України з питань державної служби.
       Підвищення кваліфікації державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та працівників підприємств, установ та організацій здійснюється відповідно до укладених договорів.
      Річний план роботи Центру погоджується з територіальним управлінням Нацдержслужби та затверджується засновниками закладу.
Центр є юридичною особою, має самостійний баланс та гербову печатку.
     Відповідно до основних завдань діяльність Центру спрямована на підвищення якості надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам підприємств, установ і організацій, запровадження новітніх освітніх технологій, актуалізацію навчальних програм, достатнє матеріально-технічне та належне науково-методичне забезпечення навчального процесу. Значна увага приділяється питанням забезпечення випереджуючого характеру навчання з орієнтацією на сучасні суспільні потреби та вимоги до управлінської діяльності.
      У Центрі створено необхідні умови для навчання та самоосвіти слухачів, щороку в ньому підвищують кваліфікацію більше 30 відсотків від загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Полтавської області.       
    З метою підтримання високого рівня надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам державних підприємств, установ і організацій у червні 2008 року впроваджено систему управління якістю. Це дало можливість чітко організувати управлінські процеси, розмежувати обов’язки між працівниками з метою уникнення дублювання функцій, удосконалити форми і методи роботи з документами.