Політика

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора Центру

31.01.2013 № 9                                                                    

 

Політика

у сфері якості Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

 

Полтавським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - Центр) вирішено встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001: 2009,  та поліпшувати результативність  її процесів.

 

Роль в суспільстві

 

Центр є закладом післядипломної освіти, виконує функції обласного навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, організацій (установ, закладів). 

 

Наші цінності

 

Люди – інтелектуальний потенціал Центру. Це працівники та залучені до навчального процесу викладачі вищих навчальних закладів м. Полтави, викладачі-практики – працівники обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних підрозділів центральних оргаанів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій. Творчий підхід до роботи кожного члена колективу дає можливість в повній мірі забезпечити виконання статутних завдань Центру та підтримувати належну репутацію, авторитет та престиж закладу.

База науково-методичних та інформаційних видань Центру – основа для розширення можливостей надання освітніх послуг державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування Полтавської області.

Послуги -  післядипломна освіта державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ і організацій Полтавської області, що дає змогу в повній мірі задовольнити потреби місцевих органів влади у підвищенні кваліфікації кадрів ;

-  надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям.

 

Пріоритети діяльності у сфері якості 

 

·   якісна організація навчання слухачів Центру;

·   постійне вдосконалення методів, процесів, впровадження інноваційних технологій в навчальний процес, підвищення професійного рівня працівників Центру;

·   забезпечення бездоганної репутації і підтримання відповідного іміджу Центру сьогодні та в майбутньому шляхом постійного покращення якості послуг;

·   надання висококваліфікованої науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, в тому числі шляхом розширення видавничої діяльності;

·   досягнення і підтримання високого рівня надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування та працівникам державних підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства України;

·    максимальне задоволення потреб слухачів і замовників навчання;

·  пошук ефективних форм і методів роботи з талановитою молоддю, випускниками вищих навчальних закладів з метою залучення їх до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

Ефективне функціонування системи управління якістю, впровадженої в Центрі у відповідності до вимог ДСТУ ІSО 9001: 2009, сприятиме досягненню цілей діяльності Центру.