Доступ до публічної інформації

     Доступ до публічної інформації

         Полтавський регіональний центр  підвищення кваліфікації   надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"
        Згідно з законом, публічна інформація - це  відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.
         Індивідуальний або колективний запит  на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:
        1) ім'я та прізвище (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
        2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
        3) підпис і дату.
              Поштова адреса  для подання інформаційного запиту:
м. Полтава, вул. Європейська, 49, 36039, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");
        телефон/факс: (0532) 60-97-18;
         електронна пошта: poltavacppk@ukr.net, cpk@adm-pl.gov.ua