Організація роботи місцевих архівних установ

22 квітня  розпочалося онлайн навчання керівників та спеціалістів архівних підрозділів районних військових адміністрацій та міських рад за спеціальною короткостроковою програмою «Організація роботи місцевих архівних установ».

Навчання проводиться Полтавським регіональним центром підвищення кваліфікації спільно з Державним архівом Полтавської області.

Учасники програми розглянули питання:

«Законодавча та нормативно-правова база з питань організації діяльності архівного відділу. Планування роботи архіву»;

«Організація роботи архівного відділу щодо формування Національного архівного фонду та контролю за станом діловодства в установах – джерелах формування НАФ».

Заняття провели:

Гудим Валентина Володимирівна, директор Державного архіву Полтавської області, магістр державного управління, заслужений працівник культури України;

Голяк Ольга Іванівна, начальник відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Полтавської області.

Продовжується дистанційне навчання державних службовців категорії «Б» ГУНП в Полтавській області за загальною професійною програмою підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на три роки).

Відбулися заняття наступної тематики:

«Основи медіаграмотності та медійної культури», викладач Пирогова Кристина Михайлівна, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Запорізького національного університету, кандидат філологічних наук;

«Усне ділове мовлення. Майстерність публічного виступу», викладач Єщенко Марина Миколаївна, доктор філософії, професор кафедри розвитку освітніх галузей Полтавської академії неперервної освіти імені М.В. Остроградського.

Всі новини →