Продовжується навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійними програмами.

У Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій    продовжується дистанційне навчання 3 груп слухачів з числа державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування  за професійними програмами.

28 вересня, відповідно до розкладів занять груп, відбулися  вебінари наступної тематики:

- «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Вивчення положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю», викладач Ільїна Антоніна Олександрівна, заступник начальника управління-начальник відділу по забудові населених пунктів та містобудівного кадастру управління містобудування і архітектури Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації;

- «Впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади», викладач  Стрельник Олена Олександрівна, докторка соціологічних наук, радниця заступника голови облдержадміністрації з гендерних питань;

- «Сприйняття змін», викладач Костишина Тетяна Адамівна, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і  торгівлі», професор, доктор економічних наук;

- «Соціальний діалог – шлях до подолання соціально-трудових конфліктів», викладач Атаманюк Оксана Анатоліївна, начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Полтавській області;

- «Розвиток державної мовної політики. Писемна форма спілкування державних службовців. Новий правопис», викладач Дорошенко Лариса Володимирівна, начальник навчально-методичного відділу Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Також сьогодні група державних службовців територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, яка навчалася за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей державних службовців», проходить підсумковий контроль знань дистанційно в режимі реального часу.

Всі новини →